Phản hồi thông tin về việc hải quan không biết đánh thuế ra sao với nhà xe di động của dân phượt cập bến, Tổng cục Hải quan cho biết, mặt hàng này đã được định danh rõ ràng tại Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam, và chịu thuế suất NK 20%. Mặt […]

Bảng quy đổi đơn vị đo lường   CHIỀU DÀI Meter Kilometer Inch Foot Yard Mile Nautical Mile 1 0.001 39.3701 3.28084 1.09361 0.00062 0.00053996 1000 1 39370.1 3280.84 1093.61 0.62137 0.53995680 0.0254 0.00003 1 0.08333 0.02778 0.00002 0.00001372 0.3048 0.00030 12 1 0.33333 0.00019 0.00016458 0.9144 0.00091 36 3 1 0.00057 0.00049374 1609.34 1.60934 63360 […]

“Quy trình nhập khẩu một lô hàng từ nước ngoài về Việt Nam”  (góc độ doanh nghiệp NK) Bài viết khái quát chung cho hầu hết các loại hàng, không cụ thể là loại hàng nào, cũng không nói rõ là nhập khẩu từ nước nào. Do thủ tục nhập khẩu của từng loại hình […]

Một số lưu ý khi xuất khẩu vào thị trường Campuchia Theo dự báo của Chính phủ Campuchia cũng như các tổ chức tài chính quốc tế, năm 2013 kinh tế Campuchia có thể đạt mức tăng trưởng 7%.       CôngThương – Đây là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam […]

Khai thuế điện tử TVAN Tổng Cục Thuế – Bộ Tài chính đã có chủ trương và đang thực hiện đẩy mạnh việc kê khai thuế qua mạng nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế  hướng tới nền dịch vụ công hiện đại. Theo thông tư 180/2010/TT-BTC ban hành ngày 10/11/2010 của Bộ Tài […]