Xuất khẩu ngành dệt may năm 2015     Trong khối các nước xuất khẩu dệt may, năm 2014, với tốc độ tăng 19%, Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu lớn nhất. Không chỉ tăng trưởng cao về tốc độ,  xuất khẩu dệt may còn tăng trưởng mạnh […]