GIAO NHẬN HÀNG HÓA XNK CHUYÊN CHỞ BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG Giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không đã được quốc tế hoá về những quy định thủ tục, trình tự, chứng từ do tính chất quốc tế của vận tải hàng không. 1. Giao hàng xuất khẩu Sau khi ký […]

TỔ CHỨC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 1. Cơ sở pháp lý của vận tải hàng không quốc tế 1.1.Các điều ước quốc tế về vận tải hàng không * Công ước Vác-sa-va 1929 Vận tảỉ hàng không quốc tế được điều chỉnh chủ yếu bởi Công ước quốc tế để thống […]