“Quy trình nhập khẩu một lô hàng từ nước ngoài về Việt Nam”  (góc độ doanh nghiệp NK) Bài viết khái quát chung cho hầu hết các loại hàng, không cụ thể là loại hàng nào, cũng không nói rõ là nhập khẩu từ nước nào. Do thủ tục nhập khẩu của từng loại hình […]

GIAO NHẬN VẬN CHUYÊN HÀNG DỰ ÁN Qua việc tham gia thực hiện các dự án lớn về đầu tư nước ngoài như: dự án xấy dựng nhà máy xi măng Duyên Hà (Ninh Bình), dự án xây dựng nhà máy VS Industry Việt Nam (Bắc Ninh), dự án Doosan và dự án lắp đặt […]