Cao su hỗn hợp có thuế suất nhập khẩu 5%   Trước kiến nghị của Công ty CP Cao su Sao Vàng, Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam, Công ty TNHH Cao su INOUE Việt Nam về việc phân loại mặt hàng cao su SBR1502, SBR 1712, SBR 1723…, Tổng cục […]