“Quy trình nhập khẩu một lô hàng từ nước ngoài về Việt Nam”  (góc độ doanh nghiệp NK) Bài viết khái quát chung cho hầu hết các loại hàng, không cụ thể là loại hàng nào, cũng không nói rõ là nhập khẩu từ nước nào. Do thủ tục nhập khẩu của từng loại hình […]

Hồ sơ, trình tự thủ tục và để thực hiện các công việc này tương đối phức tạp cũng như tốn nhiều thời gian, công sức cho các Doanh nghiệp có các hoạt động kinh doanh này. Chúng tôi với chức năng hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn pháp luật và thực hiện các dịch vụ […]

Chuyển hàng gửi đi Mỹ  Mỹ là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam. Chính vì vậy, nhu cầu chuyển hàng đi Mỹ ngày càng lớn và đòi hỏi tiêu chuẩn gửi hàng càng cao hơn. Nắm bắt được nhu cầu quan trọng này, vận chuyển hàng đi Mỹ Liên Vận Quốc Tế 3s với đội […]