Bộ kế hoạch mở rộng quan hệ thương mại với Bangladesh   Bộ Giao thông Vận tải sẽ hoàn tất việc cổ phần hóa Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ngay trong năm 2014, không để công việc quan trọng này tiếp tục "chậm tiến độ". Thông tin này đã được công […]