31 Tên đèn SOI ĐÈN Tọa độ địa dư 20°49’37″00N 107°17’15″000E Năm xây dựng 1964 Chiều cao tháp đèn / Cao độ nền đất 13.70 / 34.00 Cấp đèn II Tầm hiệu lực ánh sáng / tầm nhìn địa lý 15 / 19.00 Vị trí/tác dụng – Chỉ vị trí hòn Soi Đèn – tỉnh […]

61 Tên đèn CỬA SÓT Tọa độ địa dư 18°27’23″00N 106°56’07″000E Năm xây dựng 1969 Chiều cao tháp đèn / Cao độ nền đất 14.00 / 77.00 Cấp đèn II Tầm hiệu lực ánh sáng / tầm nhìn địa lý 12 / 19.00 Vị trí/tác dụng – Chỉ vị trí mũi Sót – tỉnh Hà […]

ĐÈN BIỂN VIỆT NAM 1 Tên đèn HÀM LUÔNG Tọa độ địa dư 09°58’19″00N 106°37’59″000E Năm xây dựng 2000 Chiều cao tháp đèn / Cao độ nền đất 15.00 / 1.20 Cấp đèn III Tầm hiệu lực ánh sáng / tầm nhìn địa lý 7.5 / 13.00 Vị trí/tác dụng – Chỉ vị trí cửa […]