lienvanquocte3s3s

PHÂN LOẠI CÂU HỎI

1 . Ân hạn thuế
2 . Thuế Bảo vệ môi trường
3 . Liên quan đến cấp thẻ ưu tiên
4 . Thủ tục xuất khẩu
5 . Thủ tục nhập khẩu
6 . Thủ tục xuất nhập cảnh
7 . Thủ tục Hải quan hàng SXXK
8 . Thủ tục Hải quan hàng gia công
9 . Thủ tục Hải quan hàng XNK tại chỗ
10 . Chuyển cửa khẩu
11 . Thủ tục dán tem
12 . Phi mậu dịch-Quà biếu
13 . tạm nhập-tái xuất; tạm xuất – tái nhập
14 . Hàng hoá cấm XNK, XNK có điều kiện
15 . Chính sách C/O
16 . Hướng dẫn Kho bảo Thuế – Kho ngoại quan – ICD
17 . Hướng dẫn Khu chế xuất – Doanh nghiệp chế xuất
18 . Hướng dẫn Phân loại và giám định hàng hoá XNK
19 . Hướng dẫn về Sở hữu trí tuệ- Nhãn mác hàng hoá
20 . Thủ tục Hải quan Điện tử
21 . Thủ tục xin giấy phép XNK
22 . Thủ tục XNK hàng đã qua sử dụng
23 . Đại lý hải quan – Khai thuê Hải quan
24 . Chính sách NK xe ô tô
25 . Chính sách XNK liên quan đến phế liệu
26 . Thủ tục xuất nhập khẩu ủy thác
27 . Thủ tục Hải quan đối với hàng triển lãm
28 . Thủ tục Hải quan đối với Hàng viện trợ
29 . Thủ tục về hàng dệt may
30 . Thủ tục về hàng đầu tư tạo tài sản cố định
31 . Thủ tục thanh lý
32 . Thủ tục nhập khẩu máy móc thiết bị
33 . Thủ tục nhập khẩu mô tô
34 . Quy định về giá tính thuế
35 . Câu hỏi hết hiệu lực
36 . Quy định về hoàn thuế
37 . Các câu hỏi loại khác
38 . Không thuộc thẩm quyền của cơ quan HQ
39 . Thuế nhập khẩu
40 . Thuế xuất khẩu
41 . Thuế Giá trị gia tăng
42 . Thuế Tiêu thụ đặc biệt
43 . Ưu đãi thuế CEPT (C/O Form D)
44 . Thuế ASEAN-Trung Quốc
45 . Phạt chậm nộp thuế
46 . Mã số thuế hàng hoá XNK
47 . Quy định về lệ phí hải quan
48 . Quy định về miễn thuế
49 . VNACCS
50 . Xử lý vi phạm hành chính về hải quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *