Kiến nghị gỡ quản lý chuyên ngành vật liệu xây dựng nhập khẩu

Nhằm rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa lĩnh vực xây dựng, mới đây Tổng cục Hải quan đã có kiến nghị đối với Bộ Xây dựng liên quan đến việc nộp giấy đăng ký chứng nhận hợp quy.

Kiến nghị gỡ quản lý chuyên ngành vật liệu xây dựng nhập khẩu
Ảnh minh họa.
Tổng cục Hải quan đề nghị khi làm thủ tục hải quan NK hàng hóa là vật liệu xây dựng, cơ quan Hải quan không yêu cầu các tổ chức, cá nhân NK sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng cung cấp bản đăng ký chứng nhận hợp quy có xác nhận của tổ chức chứng nhận hợp quy do Bộ Xây dựng chỉ định để thông quan hàng hóa.
Theo lí giải của cơ quan Hải quan, việc kiểm tra chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng NK khi lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng do cơ quan có thẩm quyền của Bộ Xây dựng chủ trì thực hiện là phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 1 và điểm b khoản 4 Điều 5 Thông tư 10/2017/TT-BXD.

Trường hợp Bộ Xây dựng không thống nhất với đề xuất trên, Tổng cục Hải quan đề nghị bộ này công bố cho cơ quan Hải quan danh sách các tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định theo quy chuẩn QCVN 16:2017/BXD.

Đồng thời, Bộ Xây dựng ban hành mẫu đăng ký chứng nhận hợp quy để cơ quan Hải quan có cơ sở giải quyết thủ tục. Trên mẫu đăng ký chứng nhận hợp quy quy định rõ cấp cho từng lô hàng NK (theo hóa đơn, vận đơn cụ thể) hay cấp cho một dòng sản phẩm (cùng xuất xứ, nhà sản xuất, model…). Bên cạnh đó quy định thời hạn có giá trị làm thủ tục hải quan của bản đăng ký trong trường hợp DN đăng ký chứng nhận hợp quy cho dòng sản phẩm.

Sở dĩ Tổng cục Hải quan có kiến nghị tới Bộ Xây dựng là do một quy định tại Thông tư 10/2017/TT-BXD ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xâu dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy chưa thống nhất. Tại Điều 1 Thông tư quy định phạm vị điều chỉnh nêu: Thông tư này hướng dẫn hoạt động chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng quy định tại QCVN 16:2017/BXD được sản xuất trong nước, NK trước khi lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng.

Điểm b khoản 4 Điều 5 Thông tư quy định: Sau khi có Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy, tổ chức, cá nhân được phép lưu thông hàng hóa trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng.

Trong khi đó, tại điểm b khoản 5 Điều 7 Thông tư 10/2017/TT-BXD lại quy định: Các tổ chức, cá nhân NK sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan Hải quan tại cửa khẩu bản đăng ký chứng nhận hợp quy có xác nhận của tổ chức chứng nhận hợp quy do Bộ Xây dựng chỉ định để thông quan hàng hóa.

N.Linh | BHQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *