Thực phẩm nhập khẩu tết Ất Mùi     Từ năm 2006, Việt Nam đã là thành viên WTO nên cắt giảm thuế nhập khẩu cũng là một trong nhiều nội dung bắt buộc thực hiện theo lộ trình cam kết. Việt Nam cũng là thành viên Asean, theo hiệp định thương mại hàng […]