Không miễn thuế nếu không đăng ký định mức nguyên liệu   Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời Cục Hải quan Hà Nội liên quan đến vướng mắc về việc tính thuế đối với hàng hóa XK được sản xuất từ nguyên liệu NK. Tổng cục Hải quan cho biết, theo […]