31 Tên đèn SOI ĐÈN Tọa độ địa dư 20°49’37″00N 107°17’15″000E Năm xây dựng 1964 Chiều cao tháp đèn / Cao độ nền đất 13.70 / 34.00 Cấp đèn II Tầm hiệu lực ánh sáng / tầm nhìn địa lý 15 / 19.00 Vị trí/tác dụng – Chỉ vị trí hòn Soi Đèn – tỉnh […]

Định mức này vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015. Định mức hành lý Cụ thể, định mức hành lý của người nhập cảnh là: Rượu, đồ uống có cồn: Rượu từ 22 độ trở lên: 1,5 lít; rượu dưới 22 độ: 2,0 lít; đồ uống có […]

61 Tên đèn CỬA SÓT Tọa độ địa dư 18°27’23″00N 106°56’07″000E Năm xây dựng 1969 Chiều cao tháp đèn / Cao độ nền đất 14.00 / 77.00 Cấp đèn II Tầm hiệu lực ánh sáng / tầm nhìn địa lý 12 / 19.00 Vị trí/tác dụng – Chỉ vị trí mũi Sót – tỉnh Hà […]

ĐÈN BIỂN VIỆT NAM 1 Tên đèn HÀM LUÔNG Tọa độ địa dư 09°58’19″00N 106°37’59″000E Năm xây dựng 2000 Chiều cao tháp đèn / Cao độ nền đất 15.00 / 1.20 Cấp đèn III Tầm hiệu lực ánh sáng / tầm nhìn địa lý 7.5 / 13.00 Vị trí/tác dụng – Chỉ vị trí cửa […]

Dịch vụ vận tải, vận chuyển hàng hoá Bắc Nam chất lượng cao Vận tải, vận chuyển hàng hóa Bắc Nam không còn xa lạ đối với mọi người, với các doanh nghiệp. Sự ra đời của của hàng trăm công ty vận chuyển hàng hóa thì quá trình lưu thông hàng hoá giữa các vùng trong cả nước […]