Xuất khẩu gạo năm 2014 giảm, 2015 không lạc quan   Xuất khẩu gạo năm 2014 giảm, 2015 không lạc quan Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, đến ngày 18-12-2014 cả nước đã xuất khẩu khoảng 5,96 triệu tấn gạo, giảm khoảng 11% so với mức 6,71 triệu tấn của cả năm 2013. […]