Khoảng Cách Đến Các Của Khẩu Biên Giới Việt Nam – Lào Cửa khẩu Pơ Y (tỉnh Kon Tum) Từ thị trấn Plei Kần (huyện Ngọc Hồi) đi theo quốc lộ 40 khoảng 20km, qua cửa khẩu Pơ Y đến Attapeu, Lào. Cửa khẩu Tây Trang (tỉnh Điện Biên) Từ thành phố Điện Biên Phủ […]