Vận đơn đường biển (Ocean Bill of Lading – B/L)       Vận đơn đường biển là chứng từ chuyên chở hàng hoá bằng đường biển do người chuyên chở  hoặc đại diện của người chuyên chở phát hành cho người gửi hàng sau khi hàng hoá đã được xếp lên tầu hoặc sau khi nhận hàng […]

Vận đơn hàng không (AIRWAYBILL- AWB)       1. Khái niệm và chức năng của vận  đơn hàng không       Vận  đơn hàng không (Airwaybill-AWB) là chức từ vận chuyển hàng hoá và bằng chức của việc ký  kết hợp đồng và vận chuyển hàng hoá bằng máy bay, về điều kiện của hợp đồng […]

Thủ tục tạm xuất – tái nhập. Sử dụng mẫu chứng từ này đối với hàng hóa tạm xuất với mục đích sửa chữa, bảo dưỡng và hàng hóa không tạm xuất cố định tại nước đó.     1/ THỦ TỤC TẠM XUẤT PHI MẬU DỊCH GỒM: – Điện thanh toán tiền hoặc cam […]

Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế   I. Tư vấn về việc xin giấy phép nhập khẩu trang, thiết bị y tế: 1. Các văn bản pháp lý điều chỉnh vấn đề này: + Luật Dược số 34/2005-QH11 ngày 14/6/2005. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2005 […]

“Quy trình nhập khẩu một lô hàng từ nước ngoài về Việt Nam”  (góc độ doanh nghiệp NK) Bài viết khái quát chung cho hầu hết các loại hàng, không cụ thể là loại hàng nào, cũng không nói rõ là nhập khẩu từ nước nào. Do thủ tục nhập khẩu của từng loại hình […]