ĐÈN BIỂN VIỆT NAM P2 16 Tên đèn DIÊM ĐIỀN Tọa độ địa dư 20°33’38″00N 106°34’21″000E Năm xây dựng 1997 Chiều cao tháp đèn / Cao độ nền đất 19.50 / 4.00 Cấp đèn III Tầm hiệu lực ánh sáng / tầm nhìn địa lý 15 / 14.70 Vị trí/tác dụng – Chỉ vị trí […]

46 Tên đèn BA LÀNG AN Tọa độ địa dư 15°14’00″00N 108°56’00″000E Năm xây dựng 1988 Chiều cao tháp đèn / Cao độ nền đất 8.50 / 22.50 Cấp đèn III Tầm hiệu lực ánh sáng / tầm nhìn địa lý 12 / 16.00 Vị trí/tác dụng – Chỉ vị trí mũi Ba Làng An […]

CHO THUÊ KHO BÃI, ĐÓNG GÓI, VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA Dịch vụ kho bãi, đóng gói:      Chúng tôi có dịch vụ cho thuê kho giúp khách hàng lưu trữ hàng hóa đủ số lượng, an toàn cho đến khi hàng hóa đến tận tay các đối tác của khách hàng từ kho tư […]