Hải quan quản lý hàng đầu tư TP.HCM: Tạo thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp FDI

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư – Cục Hải quan TP.HCM vào chiều 30/1, Chi cục trưởng Võ Văn Bông cho biết, bên cạnh việc tạo thuận lợi tốt nhất, đơn vị cũng tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Hải quan quản lý hàng đầu tư TP.HCM: Tạo thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp FDI
Công chức hải quan quản lý hàng đầu tư hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp. Ảnh: T.H

Theo Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư, năm 2017, đã thực hiện tăng thu cho ngân sách Nhà nước trên 233 tỷ đồng qua công tác kiểm tra sau thông quan và tham vấn giá, tăng hơn 34% so với năm trước.

Trong đó, đơn vị đã tổ chức thực hiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở hải quan 730 vụ về tất cả các lĩnh vực giá tính thuế , phân loại hàng hóa, chính sách xuất xứ… đối với tất cả các tờ khai hải quan có nghi vấn, tăng thu cho ngân sách trên 122 tỷ đồng; Bác bỏ giá khai báo đối với 420 tờ khai hải quan, tăng thu cho ngân sách trên 117 tỷ đồng.

Việc chống thất thu qua công tác giá, công tác kiểm tra sau thông quan và chống buôn lậu vừa đảm bảo chống thất thu cho ngân sách nhà nước, vừa tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho các doanh nghiệp.

Với kết quả trên, cùng với các giải pháp tạo thuận lợi, nuôi dưỡng nguồn thu, năm 2017, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư đã thu nộp ngân sách trên 22.874 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu được giao gần 200 tỷ đồng.

Theo Chi cục trưởng Võ Văn Bông, hiện nay, có khoảng 2.300 doanh nghiệp FDI làm thủ tục XNK thường xuyên tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư. Để tiếp tục tạo thuận lợi nhất cho hoạt động XNK của doanh nghiệp FDI, đơn vị sẽ triển khai các giải pháp quyết liệt ngay từ đầu năm.

Theo đó, từng đội công tác có các giải pháp hữu hiệu nhằm giảm trên 50% thời gian thực hiện các khâu thủ tục hải quan, đặc biệt thủ tục hải quan đối với tờ khai luồng Vàng, luồng Đỏ, góp phần cắt giảm thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp./.

Lê Thu | BHQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *