Thông tư 38 sửa đổi dự kiến có hiệu lực từ tháng 4/2018

Hai văn bản có ý nghĩa quan trọng liên quan đến thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan là Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC dự kiến sẽ được ký ban hành trong tháng 2 và có hiệu lực từ tháng 4/2018.

Thông tư 38 sửa đổi dự kiến có hiệu lực từ tháng 4/2018
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Gia Thụy (Hà Nội).

Theo thông tin từ Quyền Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan Âu Anh Tuấn, Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đã được trình Thủ tướng Chính phủ, sau khi tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ, ngành. Dự kiến đầu tháng 2/2018, Nghị định sửa đổi sẽ được ký ban hành và có hiệu lực 1/4/2018.

“Song song, Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hóa XK, NK cũng có hiệu lực đồng thời với Nghị định 08 sửa đổi”- ông Tuấn cho biết.

Theo đó, tại Nghị định 08 sửa đổi không chỉ bổ sung những quy định rõ ràng, minh bạch, thống nhất về thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh hơn mà còn tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN; đồng thời củng cố cơ sở pháp lý về thông tin hải quan, trị giá hải quan, thời điểm thông báo kết quả phân luồng tờ khai… để đảm bảo quản lý về hải quan, tăng cường hoạt động phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Thông tư 38 sửa đổi cũng có nhiều giải pháp tạo thuận lợi thương mại như quy định về hồ sơ hải quan, việc chấp nhận bản chính của các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan có thể được thể hiện dưới dạng chứng từ giấy hoặc chứng từ điện tử; hay quy định về giám sát hải quan đối với hàng hóa XK, NK, điện tử hóa các thủ tục tại khâu giám sát, (khâu mà từ trước tới nay đa số làm thủ tục theo phương thức thủ công) nhằm mục tiêu giảm thời gian thông quan.

Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư sửa đổi cũng bổ sung một số quy định nhằm tăng cường công tác quản lý, như: thời điểm phân luồng tờ khai hải quan, thông báo hợp đồng gia công, báo cáo quyết toán đối với hàng gia công, SXXK…

N.Linh | BHQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *