Nhà nhập khẩu Rolls Royce còn nợ gần 2 tỷ tiền thuế

Sau nhiều cam kết về thanh toán tiền nợ thuế, và thời hạn chót cam kết qua hơn 1 tháng, Công ty CP ô tô Regal (Hà Nội)- nhà nhập khẩu ô tô siêu sang Rolls Royce vẫn còn nợ gần 2 tỷ tiền thuế.
Nhà nhập khẩu Rolls Royce còn nợ gần 2 tỷ tiền thuế
Nhà nhập khẩu xe sang Rolls Royce tại Việt Nam vẫn còn nợ gần 2 tỷ tiền thuế. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày 2/2, lãnh đạo Chi cục Kiểm tra sau thông quan (Cục Hải quan Hải Phòng) cho biết, đến nay, Công ty CP ô tô Regal mới thanh toán được 7 tỷ đồng, trong tổng số gần 9 tỷ đồng tiền nợ thuế. “Đại diện Công ty cam kết trong tháng 2 này sẽ thanh toán hết số nợ thuế còn lại”- lãnh đạo Chi cục Kiểm tra sau thông quan cho biết thêm.

Được biết, ngày 29/8/2017, Cục Hải quan Hải Phòng đã ban hành Quyết định 3330/QĐ-HQHP ấn định thuế Công ty CP ô tô Regal số tiền 7,35 tỷ đồng và Thông báo 10958/TB-HQHP số tiền chậm nộp gần 1,504 tỷ đồng. Lý do ấn định thuế của cơ quan Hải quan là xác định lại trị giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu của Công ty.

Sau khi Hải quan Hải Phòng có các quyết định, thông báo nêu trên, ngày 20/9/2017, Công ty CP ô tô Regal có Công văn 1909/2017/CV-TXNK gửi Cục Hải quan Hải Phòng và Tổng cục Hải quan bày tỏ tinh thần sẽ chấp hành quyết định ấn định thuế của cơ quan Hải quan, tuy nhiên, Công ty CP ô tô Regal cho biết, do DN đang gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh nên đề nghị được thực hiện trước một phần nghĩa vụ thuế và số thuế nợ còn lại được nộp dần.

“Công ty CP ô tô Regal luôn tuân thủ tốt pháp luật, nhưng số tiền ấn định là con số thuế lớn (gần 9 tỷ đồng), nhất là trong bối cảnh doanh thu của Công ty sụt giảm nghiêm trọng. Do đó, thời điểm này Công ty CP ô tô Regal không có khả năng thu xếp tài chính để thực hiện ngay một lần nghĩa vụ thuế”- văn bản của Công ty CP ô tô Regal nêu lý do cụ thể.

Được biết, sau khi có đề nghị bằng văn bản của Công ty CP ô tô Regal, cơ quan Hải quan đã đồng ý cho doanh nghiệp được nộp dần tiền thuế.

Việc giải quyết cho Công ty ô tô Regal nộp dần tiền thuế nợ được thực hiện theo quy định tại Điều 39 Nghị định 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Hồ sơ và thẩm quyền giải quyết cho doanh nghiệp được nộp dần tiền thuế nợ thực hiện theo quy định tại Điều 134 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

“Đầu tháng 11/2017, Công ty CP ô tô Regal đã ký cam kết với Chi cục sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế (gần 9 tỷ đồng) trong tháng 11 hoặc chậm nhất là hết tháng 12/2017. Nhưng hết năm 2017, doanh nghiệp mới nộp được 7 tỷ đồng và còn nợ gần 2 tỷ đồng. Hiện nay Chi cục đã thực hiện biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan với doanh nghiệp này theo quy định của pháp luật”- lãnh đạo Chi cục Kiểm tra sau thông quan nói.

Được biết, hiện tại Chi cục Kiểm tra sau thông quan còn một số doanh nghiệp đang chây ỳ chưa nộp thuế theo quyết định ấn định thuế của cơ quan Hải quan, đáng chú ý, theo tìm hiểu của Chi cục có những doanh nghiệp có đủ tiềm lực tài chính nhưng chưa chấp hành quyết định dù Chi cục Kiểm tra sau thông quan đã thực hiện nhiều biện pháp đôn đốc.

Thái Bình | BHQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *