Hải quan Hải Phòng giảm được 414 tỷ đồng nợ thuế

Đáng chú ý, nợ thuế quá hạn tại đơn vị đã giảm rất nhiều hàng trăm tỷ đồng, góp phần giúp công tác xử lý nợ thuế của Hải quan Hải Phòng đạt được kết quả tích cực.
Hải quan Hải Phòng giảm được 414 tỷ đồng nợ thuế
Cơ cấu tỉ lệ nợ thuế tại Hải quan Hải Phòng tính hết năm 2017. Biểu đồ: T.Bình.
Theo thông tin mới từ Cục Hải quan Hải Phòng, hết năm 2017, toàn Cục còn 1.264 tỷ đồng nợ thuế, con số này đã giảm được đã giảm được 414 tỷ đồng so với năm 2016.

Trong đó, nợ chuyên thu 1.088 tỷ đồng, nợ tạm thu 176 tỷ đồng. Đáng chú ý, năm 2017, việc xử lý nợ thuế quá hạn (chuyên thu) tại Hải quan Hải Phòng rất khả quan. Nếu năm 2016, số nợ thuế quá hạn của toàn đơn vị còn tới 228 tỷ đồng, nhưng trong năm 2017 Cục đã xử lý được 225 tỷ đồng kéo số nợ thuế quá hạn giảm mạnh xuống chỉ còn 3 tỷ đồng.

Trong các khoản nợ (chuyên thu) còn lại tại Hải quan Hải Phòng hiện nay, nợ liên quan đến cưỡng chế chiếm tỉ trọng lớn nhất với 1.085 tỷ đồng (giảm được 123 tỷ đồng so với năm 2016), chiếm gần 86% tổng số nợ toàn Cục.

Liên quan đến 176 tỷ đồng nợ thuế tạm thu có 10 tỷ đồng nợ thuế quá hạn và 166 tỷ đồng nợ cưỡng chế.

Liên quan đến nhiệm vụ thu ngân sách của Cục Hải quan Hải Phòng, năm 2018, đơn vị được giao chỉ tiêu dự toán 50.050 tỷ đồng chiếm gần 17,7% chỉ tiêu thu toàn Ngành trong năm nay. Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, tính bình quân mỗi tháng trong năm 2018, Cục Hải quan Hải Phòng phải thu ngân sách khoảng 4.170 tỷ đồng.

Theo thông tin sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, đến 30/1/2018, Cục Hải quan Hải Phòng thu ngân sách được 3.535 tỷ đồng, đạt 7,06% chỉ tiêu được giao, chiếm hơn 16% tổng thu của toàn Ngành trong cùng thời điểm.

Thái Bình | BHQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *