Gỡ vướng xử lý tiền thuế nộp thừa

Trường hợp hàng hóa chưa được thông quan nhưng đã phải tái xuất toàn bộ lô hàng ra nước ngoài có được hoàn thuế? Hàng NK tái xuất trả lại cho chủ hàng nước ngoài có được hoàn thuế đã nộp? Cơ quan Hải quan thực hiện xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định nào?… Đó là những tình huống phát sinh trong thực tiễn của DN và cơ quan Hải quan. Tổng cục Hải quan cũng đã có hướng dẫn về những thắc mắc này.

Gỡ vướng xử lý tiền thuế nộp thừa
Hoạt động nghiệp vụ hải quan tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, Cục Hải quan Hà Nội.

Được hoàn trả thuế khi phải tái xuất hàng hóa

Năm 2018 sẽ có ứng dụng phần mềm xét, miễn giảm, hoàn thuế điện tử

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Cục Thuế XNK, ông Lưu Mạnh Tưởng, Cục trưởng Cục Thuế XNK cho biết, một trong những công việc trọng tâm của Cục Thuế XNK trong năm 2018 là thực hiện nâng cấp hệ thống phần mềm nghiệp vụ GTT02, MHS và xây dựng mới hệ thống phần mềm xét, miễn giảm, hoàn thuế điện tử. Theo đó, các công tác đăng ký, nộp hồ sơ hoàn thuế sẽ được thực hiện hoàn toàn điện tử, điều này sẽ giúp tạo thuận lợi và rút ngắn thời gian cho DN.

Công ty cổ phần Eco Việt Nam hỏi: Doanh nghiệp NK máy đột, dập kim loại tốc độ cao theo tờ khai 10143469804/A11 ngày 1/6/2017, chưa được thông quan hàng hóa, nhưng sau đó đã phải tái xuất toàn bộ lô hàng ra nước ngoài có được hoàn trả số tiền thuế GTGT đã nộp khâu NK?Tương tự, trường hợp của Công ty TNHH cốt khuôn giày Đồ Hỏa Long, Công ty TNHH Hon Chuan Việt Nam và nhiều trường hợp DN khác đã phải tái xuất trả lại hàng NK cho chủ hàng nước ngoài. Công ty cũng đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn các thủ tục hoàn thuế GTGT đối với lô hàng này.

Trả lời trường hợp của Công ty cổ phần Eco Việt Nam, Tổng cục Hải quan cho biết, tại Khoản 21, Điều 4 Luật Hải quan thì: “Thông quan là việc hoàn thành các thủ tục hải quan để hàng hóa được NK, XK hoặc đặt dưới chế độ nghiệp vụ hải quan khác”. Do đó, Công ty cổ phần Eco Việt Nam được cơ quan Hải quan hoàn trả số tiền thuế GTGT đã nộp khâu NK theo quy định về xử lý tiền thuế nộp thừa tại khoản 1 Điều 49 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Đối với các trường hợp đã hoàn tất thủ tục hải quan nhưng phải tái xuất hàng NK trả chủ hàng nước ngoài, Tổng cục Hải quan cho biết, tùy theo từng thời điểm cụ thể sẽ có những quy định khác nhau. Cụ thể:

Đối với tờ khai XK từ ngày 1/7/2016, thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế số 106/2016/QH13, thì: “Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý, trừ trường hợp hàng hóa NK để XK hàng hóa XK không thực hiện việc XK tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật Hải quan”.

Bên cạnh đó, căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế, thì: ” Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ XK. Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa NK sau đó XK, hàng hóa XK không thực hiện việc XK tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật Hải quan, Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 2/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các văn bản hướng dẫn”.

Trường hợp DN đã nộp thuế GTGT đối với hàng NK nhưng sau đó tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài từ ngày 1/7/2016 thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Hướng dẫn xử lý tiền thuế nộp thừa

Không chỉ riêng các DN, cơ quan Hải quan cũng gặp vướng trong việc thực hiện xử lý tiền thuế nộp thừa. Theo Hải quan Đồng Nai và Hải quan Hà Nội, tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định: “Trường hợp mức thuế suất ưu đãi của một mặt hàng quy định tại Biểu thuế XK, Biểu thuế NK ưu đãi thấp hơn so với mức thuế suất ưu đãi đặc biệt quy định tại Biểu thuế XK, NK ưu đãi đặc biệt thì được áp dụng mức thuế suất ưu đãi. Người nộp thuế được xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế trong trường hợp đã nộp thuế NK theo mức thuế suất ưu đãi đặc biệt cao hơn mức thuế suất ưu đãi”.

Hai đơn vị này thắc mắc, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP đã có cơ chế xử lý tiền nộp thừa. Tuy nhiên, đối chiếu các trường hợp hoàn thuế theo quy định Điều 19 Luật thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 và Nghị định  số 134/2016/NĐ-CP không quy định hoàn nộp thừa.

Còn theo Hải quan Quảng Ninh, Luật thuế XNK và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP không quy định hoàn thuế đối với tiền thuế nộp thừa theo quy định tại Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC hoặc một số trường hợp hoàn thuế theo quy định tại Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Như vậy có tiếp tục thực hiện Thông tư 38/2015/TT-BTC không?

Cùng có thắc mắc này, nhiều đơn vị hải quan địa phương đề xuất cho phép hoàn thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế đủ điều kiện theo quy định tại Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. Đồng thời, các trường hợp cục thuế địa phương đã khấu trừ, hoàn thuế cho DN thì không yêu cầu DN nộp lại cho cục thuế địa phương rồi làm thủ tục hoàn tại cơ quan Hải quan.

Hướng dẫn về vấn đề này, Tổng cục Hải quan cho biết, trên cơ sở ý kiến của các đơn vị liên quan, ngày 21/11/2017, Tổng cục Hải quan đã trình Bộ Tài chính xử lý các vướng mắc này theo hướng:

Đối với các tờ khai hàng hóa NK để sản xuất XK (tờ khai XK sản phẩm từ ngày 1/4/2015 đến trước ngày 1/7/2016) người nộp thuế đã nộp thuế GTGT cho cơ quan Hải quan nhưng chưa được cơ quan Thuế hoàn (hoặc đã nộp NSNN số tiền thuế thu hồi theo quyết định truy thu của cơ quan Thuế) thì cơ quan Hải quan thực hiện hoàn thuế GTGT cho người nộp thuế.

Trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế GTGT cho cơ quan Hải quan đối với hàng hóa NK để sản xuất XK, tờ khai XK sản phẩm từ ngày 1/4/2015 đến trước ngày 1/7/2016, số tiền thuế GTGT đã được cơ quan Thuế hoàn thì cơ quan Thuế không thực hiện thu hồi số tiền thuế GTGT đã hoàn.

Trường hợp người nộp thuế đã kê khai thuế GTGT với cơ quan Thuế nhưng chưa được hoàn thì cơ quan Thuế hướng dẫn người nộp thuế thực hiện kê khai điều chỉnh lại số thuế GTGT và không tính tiền chậm nộp trong trường hợp kê khai điều chỉnh giảm với cơ quan Thuế số thuế GTGT đầu vào đã nộp tại khâu NK. Người nộp thuế chủ động rà soát số thuế GTGT của hàng hóa NK để sản xuất XK đã kê khai thuế GTGT đầu vào khâu NK với cơ quan Thuế, số thuế GTGT đã được cơ quan Thuế ban hành quyết định hoàn thuế, số thuế GTGT đã nộp theo quyết định thu hồi hoàn của cơ quan Thuế, tổng hợp chi tiết đề nghị cơ quan Hải quan hoàn thuế GTGT theo trường hợp hoàn nộp thừa thuế GTGT tại khâu NK.

Cơ quan Hải quan nơi người nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan phối hợp với người nộp thuế để xác định chi tiết theo từng tờ khai NK về số tiền thuế GTGT đã nộp cho cơ quan Hải quan; số tiền thuế GTGT đã được cơ quan Thuế hoàn, số tiền thuế GTGT còn lại chưa được hoàn; số tiền thuế GTGT đề nghị cơ quan Hải quan tiếp tục hoàn.

Trong đó, đối với các tờ khai XK phát sinh từ ngày 1/7/2016 trở đi, việc xử lý thuế GTGT đối với hàng hóa NK sau đó XK (bao gồm cả hàng hóa NK để sản xuất XK) Bộ Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn thực hiện riêng.

Thu Trang | BHQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *